Radicalisering kan in elke gemeenschap plaatsvinden en dus ook in Alkmaar. Het college heeft daarom een aanpak vastgesteld waarin de gemeente vooral actie onderneemt om duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en radicalisering te voorkomen.

Veelal komt radicalisering voort uit een combinatie van factoren. Een gevoel dat men wordt achtergesteld of afgewezen, onzekerheid over identiteit, het ontbreken van perspectief of sociale contacten en/of contact met mensen uit radicale groepen. De voedingsbodem dient te worden verkleind en weggenomen.

Burgemeester Bruinooge: “In Alkmaar respecteren wij elkaar. Dat wil het college graag zo houden. We koppelen dus alle signalen die bij ambtenaren, politie, onderwijs, jeugdwerkers en andere professionals binnen komen, om een beter beeld te krijgen wat er speelt.” Hier wordt naar gehandeld, wanneer nodig daadkrachtig. Signalen kunnen digitaal gemeld worden aan Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

De aanpak van al geradicaliseerde personen is in handen van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Openbaar Ministerie, politie en gemeenten.

Pin It
Bekeken: 2995x