De Alkmaarse wijk De Mare is binnen de gemeente overlastwijk nummer één. De gemeente gaat de overlast intensiever aanpakken door jongeren perspectief op scholing en/of werk te bieden en te helpen met problemen zoals verslaving of schulden, maar anderzijds ook harder in te grijpen als zij overlast veroorzaken.

Al jaren zijn diverse professionele partijen actief om te zorgen dat de overlast afneemt. De Mare kent echter nog steeds de hoogste overlast. Een belangrijke redenen is volgens het college het ontbreken van duidelijke regie vanuit de gemeente, met de bevoegdheid om knopen door te hakken en problemen direct aan te pakken.

Een buurtregisseur moet hier verandering in komen. Die coördineert niet op afstand, maar is actief, zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk. Hiermee moet voorkomen worden dat professionals langs elkaar werken en van elkaar niet weten waaraan gewerkt wordt.  

De buurtregisseur is ook de centrale schakel naar externe partijen, zoals politie, UWV, Halte Werk en Jeugdhulp, maar ook bewonersgroepen en ondernemers/winkeliers.

Het project start eind augustus en de looptijd bedraagt maximaal één jaar.

Pin It
Bekeken: 5801x