Maandagochtend is de Zomerschool officieel geopend door wethouder onderwijs Elly Konijn. De Zomerschool is een project om basisschoolleerlingen extra voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Het project is bedoeld voor leerlingen van diverse basisscholen die in het aankomende schooljaar in groep 8 zitten en moeite hebben met bepaalde vaardigheden, zoals taalverwerking en rekenen. Ze krijgen tijdens de Zomerschool, van 3 tot en met 13 augustus, extra les in deze vaardigheden.

De officiële opening van de Zomerschool vond plaats door het blazen op een fluitje door de wethouder. De kinderen stoven daarna naar binnen en konden meteen aan de slag. Marleen Vixseboxse, beleidsadviseur Onderwijs van de gemeente Alkmaar, legde desgevraagd uit dat het doel van de Zomerschool is ervoor te zorgen dat er door het verzorgen van extra lessen minder kinderen bij het voortgezet onderwijs blijven zitten.  Het project wordt gefinancierd vanuit de Onderwijsachterstandsmiddelen van het Rijk.

Pin It