Alkmaar nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken en te praten over de nieuwe cultuurnota voor de periode 2016-2020. De kickoff voor de nieuwe nota wordt gegeven op de startconferentie Cultuurnota 2020 Vision, die op 16 september in Atelier Conceptstore De Blok plaatsvindt.

Tijdens deze middag worden de eerste ideeën, behoeften en mogelijkheden voor cultuur in Alkmaar geïnventariseerd. Er is speciale aandacht voor jongeren; zij zijn uitgenodigd om het cultuurbeleid voor jongeren zelf te formuleren. 

De ideeën worden in oktober tijdens meeschrijfateliers en in november tijdens een tweede conferentie verder uitgewerkt. Ook kan er online meegeschreven worden aan de nota en input geleverd worden via Facebook en Twitter. Het besluitvormingsproces door het gemeentebestuur start in december 2015.

De Cultuurnota 2020 Vision wordt gehouden in Atelier Conceptstore De Blok, aan de Noorderkade 1027 in Alkmaar.  De startconferentie duurt van 12.30 uur tot 17.00 uur. Meer informatie over de nieuwe cultuurnota en de bijeenkomstenis te vinden op www.alkmaar.nl/cultuur.

Pin It