Guido van den Boorn, interim-directeur Financiën, locosecretaris, en ook wel bekend als de ‘puinruimer’ van de gemeente Alkmaar, heeft zijn klus geklaard. Dit schrijft het NHD. Hij was eind mei door de gemeente ingehuurd om te inventariseren hoe het tekort van 8,3 miljoen op de begroting en het structurele tekort van 6 miljoen heeft kunnen ontstaan.

Zijn aanstelling lag gevoelig bij de ambtenaren, omdat hij eerder al binnen de gemeente Alkmaar een vergaande ambtelijke reorganisatie heeft doorgevoerd waarbij honderden banen kwamen te vervallen.

Ook vond de ondernemingsraad dat Van den Boorn teveel bevoegdheden kreeg en werd de gemeente op dat punt teruggefloten; naar aanleiding daarvan werd besloten dat hij interim-directeur Financiën en locosecretaris zou worden.

Na drie maanden kan hij in zijn ontslagbrief aan de gemeente schrijven dat “de oorzaken zijn benoemd, de omvang bekend en en er is een samenhangende oplossing gegenereerd”.

Pin It