Sinds 1 januari bestaat de Wet Bedrijven Investeringszones, een middel om belasting te heffen voor beheer van bedrijfszones. Het bijdragen aan kosten is nog wel eens een twistpunt en niet altijd even duidelijk. In Alkmaar zijn vier BIZ-zones ontstaan: Binnenstad Alkmaar, Winkelcentrum De Zwijger en de bedrijventerreinen Overdie en Beverkoog. 

Belasting wordt geïnd op basis van WOZ-waarde. In de binnenstad gebeurt dat nu door heffing op reclame-uitingen aan de gevel. Het middel heeft meer haken en ogen, maar de wet stond voorheen niet toe te investeren in evenementen.

Het opstellen van het BIZ-plan stuit op een veelvoud aan belangen. Bij De Zwijger stemden eigenaren unaniem tegen, huurders unaniem vóór. De binnenstad is erg divers. Lidmaatschap in de nieuwe vorm is vrijwillig en om draagvlak te houden zullen er waarschijnlijk differentiaties toegepast worden, in ieder geval tussen eigenaren en huurders. Uitgangspunt is om de opbrengst van € 250.000 te verhogen naar € 450.000, zodat er meer georganiseerd kan worden. € 300.000 komt dan van huurders en €150.000 van eigenaren.

Op 1 oktober moeten alle plannen rond zijn, een maandje later dan eerder gepland.

Pin It