Donderdag verschafte het NHD de ontslagen gemeentesecretaris Coen Aalders een platform om zijn visie op de inmiddels omvangrijke kwestie rond zijn ontslag en het aftreden van wethouder Peter de Baat te geven.

In tegenstelling tot deel één, wat geschreven was op basis van vertrouwelijke en interne stukken, wordt deel twee gevormd door een interview met Aalders en een vertrouwelijk stuk waarin hij zijn advocaat uitlegt wat er is gebeurd. Uit Aalders’ verhaal blijkt dat de ontslagen topambtenaar vindt dat wethouder Victor Kloos verantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

Kloos zou een coalitieprogramma hebben opgesteld zonder de inbreng van ambtenaren of de toenmalig wethouder financiën Peter de Baat. Het was volgens Aalders een bewuste keuze van de coalitie om eind 2014 bij de onderhandelingen over het coalitieakkoord vooral geen ambtenaren aanwezig te laten zijn.

Aalders wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de kwestie zodat zijn reputatie gezuiverd kan worden. Hij is door het college immers neergezet als de schuldige van de politieke en financiële chaos in Alkmaar doordat hij en zijn ambtenaren verzuimd zouden hebben het college te informeren.

Pin It
Bekeken: 3998x