Op 27 augustus heeft de gemeenteraad van Alkmaar unaniem ingestemd met het Beleidskader Peuteropvang Alkmaar. De belangrijkste verandering is dat alle peuterspeelzalen per 1 januari 2016 peuteropvang worden. Daarmee wordt de kwaliteit van de opvang gelijk en zijn ouders vrij in hun keuze. Daarnaast wordt ingezet op het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvangorganisaties vanaf 2018.

Peuterspeelzalen zijn een belangrijke voorschoolse voorziening, waarbij het met name mogelijk is om taalachterstand vroeg te signaleren en aan te pakken.

Een ander uitgangspunt is dat organisaties die peuteropvang bieden, de intentieverklaring voor de vorming van Integrale Kindcentra onderschrijft. Eerder dit jaar tekenden kinder-, peuteropvangorganisaties en basisscholen deze verklaring. Deze partijen werken in een IKC intensief samen. 

De regeling biedt eenduidige en transparante bekostiging in de hele fusiegemeente. Met de betrokken organisaties worden nader afspraken gemaakt over een overgangsregeling en hoe te opereren binnen het beleid. Zo kunnen vrijwilligers van peuterspeelzalen zich laten omscholen naar peuterleidster.

Pin It
Bekeken: 3106x