Het college van Alkmaar heeft de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het kantoorpand aan de Schinkelwaard 20. Hier komen 43 huurwoningen, waarvan er 31 bestemd zijn voor jongeren.

De bijdrage past volgens het college binnen de doelstellingen van vraaggericht bouwen en het herontwikkelen van leegstaande kantoorpanden uit het coalitieakkoord. Ook wordt hiermee het overaanbod van bedrijfsruimten in de regio aangepakt. Volgens D66-wethouder Elly Konijn is het pand aan de Schinkelwaard een uitstekende locatie voor sociale huurwoningen.

Het pand staat immers al jaren grotendeels leeg, en deze situatie sluit aan op de vraag naar sociale huurwoningen. Als de gemeenteraad op 12 oktober met het voorstel instemt wordt de ruimtelijke procedure opgestart.

De voorlopige planning is dat de verbouw begin 2016 van start kan gaan. Voor de exploitatie van deze 31 woningen wordt per woning een bedrag van 5.000 euro gevraagd. In totaal wordt 155.000 euro beschikbaar gesteld uit de reserve jongerenhuisvesting. De woningen worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad van de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK).

Pin It
Bekeken: 4087x