Alkmaar, 22 september 2011. Het heeft er even niet goed uitgezien, maar dat is nu verleden tijd. De bilbliotheek bij het nieuw te bouwen winkelcentrum Polderhof gaat zich qua collectie vooral richten op de jeugd tot 12 jaar, met een beperkte hoeveelheid romans voor volwassenen. Die keuze is gemaakt na intensief overleg met de wijkvereniging Oudorp, de scholen uit de wijk èn de directeur van de Bibliotheek Kennemerwaard. De nieuwe bibliotheek wordt 150 m2 en schaart zich daarmee onder de servicepunten. In de visie die de gemeente Alkmaar heeft blijven er twee grote vestigingen van de bibliotheek, namelijk in De Mare en in het centrum van Alkmaar. De grote vestigingen hebben een breed aanbod en ruime openingstijden, in de wijken komen er servicepunten met minder ruime openingstijden die zich vooral richten op het vergroten van taalvaardigheid en bevordering van leesplezier en mediawijsheid voor de jeugd tot 12 jaar. Ook is er ruimte voor dienstverlening aan minder mobiele ouderen.

Pin It