Het rapport van organisatieadviesbureau Berenschot is eindelijk bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat college vanaf 2013 meer tijd besteedde aan de campagnes voor de gemeenteraadverkiezingen dan aan de financiën.

De coalitiepartijen zijn tevreden met het rapport en vinden dat het een goede uitleg biedt over wat er nu is misgegaan. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat het “adequater had kunnen toezien om te kunnen bijsturen”. Volgens D66-raadslid David Schultz is nu duidelijk waar er fouten zijn gemaakt, en die erkent het college nu dan ook. Het college heeft daarbij niet ingezien dat de ambtelijke organisatie, die na een reorganisatie in 2013 flink is ingekrompen, teveel taken had.

CDA-fractievoorzitter Falgun Binnendijk is verbaasd over het feit dat volgens het rapport Coen Aalders voor zijn vertrek de concerncontroller Pieter-Jan Gutter een zwijgplicht zou hebben opgelegd. Aalders zelf ontkent dit. Fractievoorzitter Arie Epskamp van de SeniorenPartij vindt dat burgemeester en wethouders zouden moeten opstappen. Uit het rapport blijkt volgens hem immers dat zij hun belangrijkste taak, het op orde houden van de financën, niet goed hebben uitgevoerd.

Ook Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar vindt de schuldbekentenis van het college niet overtuigend. Paul Verbruggen van PvdA is bovendien nog steeds ontevreden over het feit er zo lang gewacht moest worden op het rapport van Berenschot. Er was beloofd dat het rapport bij de Voorjaarsnota zou zitten die begin september verscheen, maar dat was niet het geval.

 

 

Pin It
Bekeken: 3870x