Met een volle zaal werd woensdag een goed begin gemaakt met het interactief opstellen van de Cultuurnota 2020 Vision. Na een toelichting van wethouder Anjo van de Ven over de drie kernbegrippen voor het nieuwe beleid, vernieuwen, jongeren en produceren, gingen drie groepen aan de slag. Doel was om ieders visie, ideaal, wens of oplossing te vertalen naar de drie begrippen.

Meer dan 70 deelnemers van instellingen en verenigingen en veel vooral jongere inwoners zijn ingegaan op de uitnodiging van het college om mee te werken aan de nieuwe cultuurnota. Als basis van de drie thema's werd gedacht over wat in elk geval aan de orde moet komen.

De sessie leverde een rijke oogst op van meer dan honderd goed bruikbare bijdragen. Belangrijke terugkerende waren kwaliteit, allure, vernieuwen door verbinden, open werkplaats en ambachtelijkheid. Daarnaast meldden zich maar liefst twintig deelnemers zich om mee te schrijven aan de cultuurnota.

In de komende weken worden de bijdragen uitgewerkt en kunnen alle meeschrijvers hun teksten zichtbaar plaatsen. Ook andere geïnteresseerden kunnen meekijken met dit proces en reageren via Facebook en Twitter. In november volgt een tweede conferentie om het resultaat te bespreken. Meer informatie op Alkmaar.nl/cultuur.

Pin It
Bekeken: 2879x