De gemeenteraad van Alkmaar heeft een bedrag van 500.000 euro toegekend aan de Vinckhuysenschool in Wedt-Graftdijk. Met dit bedrag zal de school door een verbouwing een kwart kleiner worden en wordt er achterstallig onderhoud gedaan. In 2014, voordat Alkmaar fuseerde met Schermer en Graft-De Rijp, was een plan ingediend om de school te verbouwen en kleiner te maken.

Het plan werd destijds afgewezen omdat toen al niet zeker was of de school kon blijven bestaan. Na de fusie werd dat besluit herzien omdat was vastgelegd in het coalitieakkoord dat er in iedere kern van de nieuwe gemeente Alkmaar een basisschool moest zijn.

Pin It
Bekeken: 3380x