De colleges van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk richten geen gezamenlijk Shared Service Centrum (SSC) op. Reden hiervoor is dat hiervoor een investering van miljoenen op gebied van ICT noodzakelijk is. De HAL-gemeenten vinden dat gezien huidige economische omstandigheden geen verantwoorde investering.

Eind 2013 besloten de drie colleges hun ondersteunende diensten en producten onder te willen brengen in een gezamenlijke organisatie, te beginnen met pilots voor personeels- en salarisadministraties, verzekeringen en inkoop. Op de drie deelgebieden wordt inmiddels ook daadwerkelijk samengewerkt.

Uit deze drie pilots bleek dat de samenwerking complex is. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben daarom in het voorjaar onderzoek gedaan (0-meting) naar de voorwaarden voor verdere samenwerking. Er kwamen substantiële verschillen boven van onder andere schaal, bedrijfsvoering, cultuur en aansturing.

Ook bleek dat nader onderzoek nodig was naar de (on)mogelijkheden van een gezamenlijke bodemplaat voor de ICT-infrastructuur. Op dat fundament zou dan verder gebouwd kunnen worden aan harmonisatie van processen en werkzaamheden.

Een gedegen oriëntatie leidt tot het inzicht dat voor de ICT een forse investering noodzakelijk is. De ervaring leert bovendien dat hieraan risico´s kleven en een lange implementatietijd. De drie gemeenten zien daarom nu af van een SSC-HAL.

De HAL-gemeenten benadrukken dat dit geen afbreuk doet aan de goede samenwerking. Gemeenschappelijke regelingen blijven ook gewoon overeind. Bovendien is afgesproken om met betrekking tot ICT een strategische heroriëntatie in te zetten naar opschaling voor heel Noord-Holland Noord.

Pin It
Bekeken: 2536x