Transformatie van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden heeft de volle aandacht van het Alkmaarse college. Het heeft, zoals afgesproken in het coalitieakkoord 'Het wordt zomer', onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze gebouwen een nieuwe functie te geven. Hieruit blijkt dat de leegstand in Alkmaar nog niet tot grote problemen leidt. Wel moet er aandacht zijn voor nieuwe mogelijkheden, zodat hergebruik makkelijker wordt.

Het transformeren van een leegstaand pand geeft een positieve impuls voor de omgeving. Het college wil eigenaren en ontwikkelaars maximale ruimte bieden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een nieuwe invulling als: woningen, kinderopvang, sportschool of onderwijsinstelling. Vaak is wel een afwijking van het bestemmingsplan nodig, waarvoor een planologische procedure wordt gevoerd.

Wethouder Van de Ven: “In de stad zijn al prachtige voorbeelden van hergebruik van leegstaande panden, zoals De Telefooncentrale, De Princenhof en Fellini. Voor bijvoorbeeld de Picassolaan staat transformatie naar woningen op de rol. We zijn blij met deze initiatieven en ondersteunen ze graag. Eigenaren die ideeën hebben zijn welkom bij het Ondernemersloket om de mogelijkheden me ons te bespreken.”

Om te kijken in hoeverre het onderzoek als bouwsteen voor nieuwe ruimtelijke plannen kan worden gebruikt, wordt het donderdag 29 oktober opiniërend besproken in de vergadering van de commissie Ruimte.

Pin It
Bekeken: 2816x