Onlangs is naar aanleiding van het coalitieakkoord het onderzoek ‘Vrije bouwkavels’ afgerond. Onderzocht is of de gemeente Alkmaar grond bezit die verkocht kan worden als vrije bouwkavels en of deze locaties geschikt zijn voor welstandsvrij bouwen.

Het onderzoek is een eerste ruimtelijke inventarisatie. De betreffende locaties zijn direct of op korte termijn beschikbaar en de functie wonen is toegestaan of het past binnen de visie van de gemeente om die functie mogelijk te maken. Voor de meeste locaties geldt dat een haalbaarheidsstudie moet worden gedaan die vervolgens leidt tot een ontwikkelstrategie en het voeren van planologische procedures. In het laatste traject, als sprake is van een concrete ontwikkeling, worden inwoners betrokken.

Het gaat om ongeveer 20 locaties verspreid over de gehele gemeente Alkmaar. In een haalbaarheidsstudie zal duidelijk worden of wonen op de locaties daadwerkelijk mogelijk is en wellicht kan er dan ook aangetoond worden hoeveel vrije bouwkavels mogelijk zijn. Voor iets minder dan de helft van de locaties wordt welstandsvrij bouwen voorgesteld.

Bij welstandsvrij bouwen wordt bij de vergunningsaanvraag niet gevraagd of het uiterlijk van de woning (zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving) acceptabel is. De woning moet echter nog wel voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Het onderzoek wordt donderdag 26 november opiniërend besproken in de commissie Ruimte, om te bekijken of de resultaten als input kunnen worden gebruikt voor nieuwe ruimtelijke processen en plannen.

Pin It
Bekeken: 2976x