Een sterk merk is een bepalende succesfactor, dit blijkt wel uit alle aandacht die de media hieraan besteedt. Het college van Alkmaar ondersteunt deze gedachte en schakelt daarom merkdeskundige Paul Moers in om het merk 'Alkmaar' te versterken.

Paul Moers, bekend van boeken over merken en merkbeleving: "Ervaring leert ons dat een sterk merk zijn weerslag heeft op de economie en beleving van een stad". Wethouder Kloos geeft vrijdag 30 oktober om 10.00 uur in het Stadhuis het startsein door een leeg paspoort te overhandigen dat Paul gaat omzetten in een 'merkenpaspoort'. Het lege paspoort staat symbool voor de keuzes die Alkmaar nog moet maken. Moers, overigens wonend in de regio, realiseert zich dat het een intensief traject wordt. "Keuzes maken is vaak moeilijk, maar besluitloosheid leidt tot verwarring".

In september heeft het college getekend voor een actieprogramma dat economie als drijvende factor van Alkmaar beschrijft. In dit programma zijn diverse doelstellingen geformuleerd met betrekking tot onder andere toerisme, bedrijfsleven, de binnenstad. Victor Kloos: "Door economie als middelpunt te zetten zien wij dat er anders naar projecten wordt gekeken, steeds vaker wordt dit gezien als investeringen die iets opleveren voor de stad. Wij zijn ons ervan bewust dat je hierbij wel duidelijk moet zijn over wat Alkmaar is en uitstraalt, daar heb je een sterk merk voor nodig. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat een merkendeskundige als Paul Moers zich hierover gaat buigen in samenwerking met Alkmaar Marketing die dit merk meteen om kan zetten in concrete projecten en uitvoering."

In november gaat Paul Moers om tafel met een selectie van partners uit de gemeente die zich nu al bezighouden met winkelen, onderwijs, investeringen, cultuur, toerisme en andere sectoren. Door het toepassen van de methodiek van Moers wordt in een aantal stappen duidelijk wat wel en niet in het merk Alkmaar past en hoe je dit toe kunt passen. Alkmaar Marketing begeleidt dit traject zodat zij koppelingen kunnen maken met bestaande initiatieven en partijen. Lieke Danenberg, directeur Alkmaar Marketing; ‘Bij de oprichting van Alkmaar Marketing een half jaar geleden hebben wij aangegeven dat het goed is duidelijk te kiezen wat je wilt promoten, zo houd je doelgroepen scherper in beeld en krijg je beter resultaat. Dit traject is een eerste stap in dat keuzeproces’.

Pin It
Bekeken: 3361x