Alkmaar, 15-11-2010. De bewoners van de bergerhof zijn niet gelukkig met de plek die door het Alkmaarse college gekozen is om een traverse (wikilink) aan te leggen. Zij willen, naast het verschuiven van de traverse in oostelijke richting, dat de al bestaande tunnel onder het station ook gehandhaafd blijft. Maar dat plan is al eerder door de NS en Pro Rail afgewezen. Een verbreding van de tunnel is afgewezen vanwege de kosten. De voornaamste kritiek op het plan is dat er te weinig ruimte overblijft om treinreizigers op te halen of af te zetten en dat de roltrappen te dicht bij de woningen in de Leeuwenbekstraat gepland zijn.
Pin It