Alkmaar, 25 januari 2012. Medewerkers en politieke ambtsdragers van de gemeente worden steeds vaker geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie, intimidatie en geweld tijdens de uitoefening van hun werk. De gemeente heeft daarom een aantal maatregelen genomen waarmee de veiligheid en weerbaarheid van de ambtenaren en politieke ambtsdragers vergroot wordt. Deze maatregelen zijn opgenomen in het 'Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar'. Volgens wethouder Peter de Baat wordt in het geval van geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen zowiezo aangifte gedaan en de schade verhaald op de dader, en wordt duidelijk gemaakt dat geweld tegen medewerkers en ambtsdragers niet getolereerd wordt. Maar er worden ook preventieve maatregelen genomen zoals trainingen voor medewerkers, het verschaffen van communicatiemiddelen en waar nodig het nog beter beveiligen van gemeentelijke gebouwen.

Pin It