Alkmaar, 11 april 2012. Noord-Holland stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar om knelpunten voor bussen in Alkmaar op te lossen. Gedeputeerde Staten hebben op 10 april de Uitvoeringsregeling Quick Win Doorstromingsmaatregelen Bus vastgesteld en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het oplossen van de knelpunten. De provincie stelt in totaal € 4,1 miljoen beschikbaar voor het oplossen van infrastructurele knelpunten voor het busverkeer in Noord-Holland omdat goede bereikbaarheid gezien wordt als een kerntaak van de provincie. In Alkmaar gaat het om diverse knelpunten op de Nieuwe Schermerweg, en Bergerweg en de Helderseweg en Stationsweg. Opvallend is dat het in veel gevallen gaat om blijkbaar kostbare aanpassingen aan punten waar de verkeersstroom geregeld wordt door een Verkeers Regel Installatie (VRI). De complete lijst met knelpunten staat HIER (.doc).

Pin It