Alkmaar, 11 april 2012. De gemeente heeft er, in principe,  geen bezwaar tegen als bouwmarkt GAMMA zou verhuizen van de huidige locatie vlakbij de HVC op de Boekelermeer naar het gebied ten noorden van Ranzijn Tuin en Dier aan de Omval. Wel moet er nog een (schets)ontwerp voorgelegd worden dat opgemaakt is naar aanleiding van wijzigingen aan het originele ontwerp. Dat ontwerp moest gewijzigd worden na overleg met omwonenden en wordt nu niet hoger dan acht meter. De zorgen die de omwonenden hebben over de toenemende verkeersdruk is volgens de gemeente niet terecht, het wegennet en de kruispunten kunnen het aan en de geplande 157 extra parkeerplaatsen (in totaal 482) zouden voldoende ruimte moeten bieden.

Pin It