Alkmaar, 20 april 2012. Het haar toch gelukt. De moeder van de negenjarige Jossef Kallid Abuzeynrea is er in geslaagd een document los te krijgen waarmee bewezen kan worden dat zij destijds vanuit Eritrea gevlucht is naar Sudan. De 'zaak Jossef' hield destijds de gemoederen in Alkmaar flink bezig, zelfs burgemeester Bruinooge bemoeide zich er mee, en het leidde uiteindelijk tot het aannemen van de 'Jossef motie'. Probleem was dat Jossef in Sudan geboren is,  dus de Sudanese nationaliteit heeft en daardoor niet in aanmerking komt voor een verblijfsgunning. Moeder Luchia kon niet aantonen dat ze uit Eritrea komt en kwam daardoor niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning . Nu kan ze dat wel en krijgt ze de felbegeerde vergunning hoogstwaarschijnlijk wel. In het kader van gezinshereniging betekent dat voor Jossef dat hij, als zijn moeder mag blijven, hij ook niet uitgewezen wordt.

Pin It