Koedijk, 04 december 2010. Naar aanleiding van een bewonersenquete worden er extra maatregelen genomen om de snelheid van de auto's op de Kanaaldijk in Koedijk omlaag te krijgen. Er geldt daar een limiet van 30 km per uur, maar onderzoek wijst uit dat er fors harder wordt gereden dan de geldende limiet. Vooral fietser ervaren het traject daarom als onveilig. Tussen de Nauertogt en De Landman zal versprongen, maar aan beide zijden van de weg een versmalling worden aangelegd waardoor een 'chicane' of slinger ontstaat. Ook worden er actieve borden geplaatst waar de gereden snelheid op af te lezen is. Daarnaast wordt ook de voorrangsituatie bij de T-splitsingen uitdrukkelijker aangegeven, die werd door de bewoners als onduidelijk ervaren. De enquete is door 1600 koedijkers ingevuld.
Pin It