Alkmaar, 29 juni 2012. De echo van de aanval van D66 op VVD fractievoorzitter Rudmer Heerema en CDA raadslid Henk Adriaanse werkte ook in de raadsvergadering van gisteravond door. De afgelopen week zijn er diverse gesprekken gevoerd en even leek het of D66 raadslid Rene de Boer oprecht de angel uit het conflict wilde halen toen hij vertelde dat hij er een knoop van in zijn maag had, en dat hij misschien van tevoren even met beide raadsleden had moeten bellen voor hij zijn bedenkingen openbaar maakte. Hoor en wederhoor. Maar evensnel trok hij de hand die hij leek uit te steken ook weer terug en verklaarde De Boer dat het toch echt de raadsleden waren die beter rekening moesten houden met de schijn van belangenverstrengeling en hun onschuld maar moesten aantonen. Dat hij met bewijzen zou komen en anders zijn excuses zou aanbieden was wel in de media terechtgekomen, maar heeft hij nooit gezegd.

Ook een 5 minuten durende schorsing kon daar geen verandering in brengen. D66 plaatste zich daarmee op een politiek eiland. Want hoewel niet niet letterlijk, was er in de verklaringen van de diverse fracties afkeur te horen over de manier van handelen en het persoonlijke karakter van de aanval. Het haalde bij fractievoorzitter Ben Bijl duidelijk zichtbaar emoties naar boven wat het ingrijpen van de burgemeester tot gevolg had. Ook de aangevallen Rudmer Heerema, normaal hét toonbeeld van zelfvertrouwen, en zelf niet vies van een stevige, politieke discussie, was zichtbaar aangedaan door weigering van D66 om de beschuldiging van belangenverstrengeling en persoonlijke verrijking in te trekken en een excuus aan te bieden. Hij verklaarde dat hiermee een nieuwe grens is bereikt in deze gemeenteraad. 

Pin It
Bekeken: 1700x