Alkmaar, 14 december 2010. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is boos op de gemeente Alkmaar. De gemeente heeft beloofd te bezuinigen op personeelskosten, maar die lopen alleen maar op. Bovendien opent de gemeente nog steeds vacatures voor hogere en dure beleidsambtenaren. De partij verwijt de gemeente daarom geen grip te hebben op het personeelsbeleid. De OPA baseert zich op cijfers van de gemeente zelf waaruit blijkt dat de kosten voor personeel sinds 2006 20 procent zijn gegroeit terwijl een inkrimping van 7 procent is beloofd. Burgemeester en Wethouders ontkennen de bewering en stellen dat de OPA zich op verkeerde cijfers baseert. Interessant is dat de OPA al eerder aan de bel trok en toen ook het antwoord over de verkeerde cijfers kreeg waarop zij opnieuw op onderzoek uitging en nu deze door de ambtenaren gegenereerde cijfers op tafel legt.
Pin It