Alkmaar, 15 december 2010. Gisteren zijn de schadeconvenanten ondertekend die de afhandeling moeten regelen van eventuele schade die ontstaat door de komst van de TAQA gasopslag in de Bergermeer. Het gaat dan om schade voor particulieren als gevolg van de bouw van de installatie, de leidingen of een eventuele beving veroorzaakt door de gasopslag. Burgemeester Piet Bruinooge heeft voor Alkmaar ondertekend en van Schermer was de loco-burgemeester aanwezig. Heiloo zal het convenant op een later tijdstip ondertekenen. De gemeente Bergen verzet zich nog steeds fel tegen de komst van de TAQA gasopslag. Ook de grondverwervingsovereenkomst is ondertekend. Die heeft betrekking op de grond die TAQA koopt voor de installatie, de veiligheidszone daaromheen en de grond langs de gastransportleidingen.
Pin It