Alkmaar legt twee eigenaren van panden aan de Arcadialaan een gebruikersbeperking op omdat uit onderzoek blijkt dat zij niet voldoen aan de gestelde parkeereisen. Het college voelt zich genoodzaakt deze maatregel te nemen om zo een blijvende oplossing te vinden voor het tekort aan parkeerplaatsen in de wijk.

De parkeerdruk in de omgeving Arcadialaan/Rhijnvis Feithlaan is een groot en structureel probleem. Er is al een lange geschiedenis rondom de ontwikkelingen van dit gebied. Na diverse aanpassingen van de plannen gaat het nu over de realisatie van 56 appartementen op de hoek van de Arcadialaan en de Rhijnvis Feithlaan. Dit bouwplan voldoet aan de gestelde stedenbouwkundige eisen en parkeernorm. De gesprekken tussen wethouder Anjo van de Ven (OPA) en de eigenaren van de panden hadden tot dusver echter niet geleid tot een gezamenlijk oplossing voor de parkeerproblematiek. Dit was voor het college de reden om voor deze aanpak te kiezen.

Eind november sprak de gemeenteraad zich a negatief uit over de plannen voor de Victoryveste. Een week later besloot de raad echter het plan nog een kans te geven. Wethouder Van de Ven kreeg daarom tot februari 2016 de tijd om een oplossing voor de parkeerproblemen te vinden.

De wethouder zegt nu: "Niets doen is geen optie meer. We moeten actie ondernemen. Er is hier al sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. Als dit probleem blijft bestaan zetten we de toekomstige ontwikkeling van het gebied op slot. Het is dus noodzakelijk dat er een oplossing komt.”

Het college hoopt dat de raad, mede door het invoeren van deze maatregel alsnog, de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor Victoryveste wil afgeven. Hiermee kunnen de procedures in gang worden gezet en de omgevingsvergunning worden afgegeven om met de ontwikkeling te beginnen.

Pin It
Bekeken: 4194x