Alkmaar, 15 december 2010. De gemeente Alkmaar gaat door met de voorbereidingen voor de aanleg van de 'Bestevaerbrug' over het Noord-Hollands Kanaal. De brug, die tussen de Bestevaerstraat en de Edisonweg gaat komen, moet geschikt zijn voor alle verkeer en zo de bereikbaarheid van de stad verbeteren. Dat lukt alleen als de omliggende infrastructuur daar ook op is aangepast. Om alles goed in kaart te kunnen brengen wordt er onderzoek gedaan en een projectgroep samengesteld. Tijdens de tweede fase van dat onderzoek worden ook bewoners en verenigingen benaderd om deel uit te maken van de adviesgroep. Er is door de gemeente Alkmaar drieënenhalf miljoen gereserveerd voor de aanleg van het Bestevaertracé. de rest van het benodigde geld komt van de provincie.
Pin It