Het CDA Alkmaar heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de stand van zaken in Alkmaar wat betreft schuldhulpverlening. Dit is naar aanleidng van het feit dat de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) onlangs haar vierde voortgangsrapportage heeft opgeleverd aan de minister. In deze rapportage ligt de nadruk op één sociaal domein, namelijk de aanpak van de schuldenproblematiek.

TSD stelt dat de centrale overheid en de gemeenten hun delen hiervan in onvoldoende mate oppakken. Er wordt gevraagd om een landelijk systeem voor vroege signalering en voor een integrale aanpak binnen het sociale domein. Gesteld wordt dat één op de vijf Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft of daarmee te maken krijgt, en dat bij 80% van de zorgvragen binnen de gemeente de schuldenproblematiek een rol speelt.

Daarnaast stelt een recent onderzoek van Divosa, dat gemeenten jaarlijks veel meer uitgeven aan bijzondere bijstand dan zij aan budget ontvangen van het Rijk. Het CDA wil om deze reden van het college weten of de uitkomsten van de vierde voortgangsrapportage van de TSD ook van toepassing zijn op de situatie in Alkmaar. Ook vraagt de partij of er binnen de gemeente Alkmaar ook sprake is van het feit dat bij 80% van de zorgaanvragen de schuldenproblematiek een rol speelt.

Verder is het CDA er benieuwd naar of het college tevreden is over de wijze waarop de huidige vroeg signalering werkt binnen de gemeente en of er binnen de gemeente Alkmaar ook sprake is van het feit dat het Rijksbudget voor de bijzondere bijstand niet aansluit op de daadwerkelijke uitgaven.

Pin It
Bekeken: 3507x