Alkmaar, 25 september 2012. Het levert volgens het college negen miljoen euro op, maar GroenLinks houdt het voorlopig op 'geldverspilling'. Onderwerp van gesprek is 'De Doorbraak' de interne reorganisatie van de gemeente Alkmaar die moet leiden tot het inkrimpen van het ambtenarenapparaat met 15%, en daarmee tot de niet onaanzienlijke besparing. GroenLinks Fractievoorzitter Rosina Diktas laat via de Alkmaarsche Courant weten dat er werk blijft liggen en dat er mensen naar huis gestuurd worden die recht hebben op wachtgeld. Ook wordt de Ondernemingsraad aangehaald die spreekt over een grafstemming onder de ambtenaren. Inmiddels ligt er een alternatief plan dat gebaseerd is op een meer geleidelijke invoering en volgens GroenLinks minder geld kost, genoeg reden om de stemming over het sociaal plan drie weken op te willen schorten. De vakbonden staan wel positief tegenover de plannen van het college, maar dat geeft volgens de GroenLinks fractievoorzitter alleen maar aan dat de bonden niet naar de leden luisteren.

Pin It