Alkmaar, 29 september 2012. Is slechts de wens de vader van de gedachte of is er echt een kans dat het MCA in zijn geheel in Alkmaar blijft. Dat was waar het donderdagavond in de raadsvergadering over ging. De PvdA heeft een er een duidelijke mening over en vind het zinloos om nog meer geld uit te geven aan kostbare onderzoeken die nergens toe leiden. Daar is D66 het mee eens en haalt er het standpunt van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het MCA bij die aan heeft gegeven dat de 'terugvaloptie' niet haalbaar is, een mening die ook via de MCA website naar buiten gebracht word. Groenlinks sluit zich daar bij aan en legt bovendien op tafel dat zij het niet eens zijn met de aantasting van de Alkmaarder Hout wanneer het plan toch door zou gaan. Kan niet, mag niet, wil niet. De contouren van de situatie waarin wethouder De Baat moest proberen het ziekenhuis te behouden voor Alkmaar werden tijdens de raadsvergadering weer duidelijker.

VVD fractievoorzitter Rudmer Heerema pareerde de kritiek met de opmerking dat het niet de eerste keer zou zijn dat een bedrijf op de website iets meldt dat een paar dagen later al achterhaalt is. Hij kreeg bijval van Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar die de mening van de vorige voorzitter van de Raad van Bestuur van het MCA erbij haalde. Die wilde namelijk juist wél dat het MCA in de Alkmaarderhout zou blijven. Uiteindelijk dachten (of hoopten) de meeste raadsleden dat het nu nog onverbiddelijke 'nee' op het plan voor een Alkmaars Parkziekenhuis over een paar maanden best eens een 'ja' zou kunnen worden. Er gaat dus voorlopig nog verder gekeken worden naar mogelijkheden om de 'terugvaloptie' te realiseren.

Pin It