Alkmaar, 16 december 2010. In samenspraak met de bewoners is het ontwerp voor de volgende fase van het bedrijventerrein Oudorp vastgesteld. De openbare verlichting en, elektra worden vernieuwd. Verder wordt het gebied op het warmtenet aangesloten waardoor de gasleidingen gesaneerd kunnen worden en er een CO2 reductie gerealiseerd kan worden. Deze 2e fase moet in de zomer van 2011 afgerond zijn en sluit aan op de eerste fase waarbij de wegen op het terrein zijn opgeknapt. Er zit ook nog een 3e fase in de planning. Bij die laatste fase wordt het groen langs de Nieuwe Schermerweg verbeterd.
Pin It