Het Europese Parlement heeft op 14 april de Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) goedgekeurd. Deze zal in 2018 in werking treden. De AVG vervangt onder andere de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar vormt ook de basis voor behandeling van andere gevoelige data. Ook alle profit en non-profit organisaties binnen de EU dienen aan de verordening te voldoen.

Het CDA wil van het college weten in hoeverre gemeente Alkmaar aan deze verordening voldoet, welke stappen nog gezet moeten worden vóór 2018 en wat dit voor investeringen met zich meebrengt.

Pin It
Bekeken: 3304x