Voor de vergadering van de commissie Ruimte van 28 april in de Alkmaarse gemeenteraad staat de Parkeermonitor ter opiniërende bespreking geagendeerd. De Alkmaarse partij BAS constateert dat parkeerproblemen in de Alkmaarse wijken zich al jaren voordoen en door het toenemend autogebruik slechts toenemen.

“Dit vraagt om structurele maatregelen, nu en in de toekomst”, zegt BAS-fractievoorzitter Ben Bijl. “Een van de mogelijke oplossingen kan in onze ogen gevonden worden door eventuele inbreiplekken niet meer uitsluitend automatisch voor woningbouw te bestemmen. Per wijk en per situatie zou volgens ons bekeken moeten worden of bestemming van de inbreilocaties tot parkeerterrein ook mogelijk is. Deze optie brengen wij in bij de opiniërende bespreking in de aanstaande commissie.”

“Daarnaast”, vervolgt Bijl, “willen wij twee mogelijke locaties inbrengen die in onze ogen geschikt zijn als parkeerterrein: de braakliggende stukken terrein op de hoek Oudorperdijkje/ Eilandswal en op de hoek Frieseweg/Randersdijk, beide nabij de Friesebrug.”

BAS vraagt zich af of deze terreinen geschikt kunnen worden gemaakt als parkeerterrein. Indien het geen gemeente-eigendom betreft kan worden onderzocht of de gemeente deze gronden voor deze doeleinden voor minimaal vijf jaar kan huren. BAS wil bovendien weten of er op korte termijn in met name de grootste probleemwijken nog meer inbreilocaties vrijkomen, waarbij de afweging kan worden gemaakt die te bestemmen tot parkeerterrein. (foto: aangeleverd)

 

 

Pin It
Bekeken: 3702x