Alkmaar, 13 november 2012. Wethouder Hagen heeft de eerste Alkmaarse Mantelzorgkrant in ontvangst genomen. Dat deed hij in het Respijthuis tijdens de Dag van de Mantelzorg. In de krant worden mantelzorgers geïnformeerd over belangrijke zaken, zoals veranderingen in het zorgaanbod, interessante bijeenkomsten en landelijke ontwikkelingen. Martin Hagen (Trots op Nederland), wethouder Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, sprak de aanwezigen toe. "Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan vaak alleen als er goede zorg wordt geboden in de vorm van mantelzorg. Mantelzorg betekent verantwoordelijkheid nemen, maar is vaak een extra taak die belastend kan zijn. Met de juiste voorlichting en ondersteuning, kunnen problemen worden voorkomen. De Mantelzorgkrant is daarvoor één van de middelen."

Aansluitend op zijn toespraak overhandigde Hagen een mantelzorgkrant aan mantelzorgers Maaike Bekius en Wybrich Mein en sprak daarbij zijn dank en waardering uit. Met deze woorden bedankte de wethouder symbolisch alle mantelzorgers voor het goede werk dat ze doen. De dames waren naar het Respijthuis gekomen, samen met hun echtgenoten. Zonodig maken de heren gebruik van de mogelijkheden die het Respijthuis biedt.

Truus Oud, directeur van het Mantelzorgcentrum Alkmaar: "Veel mantelzorgers weten van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg die zij geven aan hun naaste ervaren zij als vanzelfsprekend. De krant biedt informatie over waar zij terecht kunnen voor vragen, extra zorg, ontlasting van hun taak en andere zaken. In iedere krant komt een vaste rubriek 'Vragen voor Hagen'. De vragen kunnen worden ingediend bij het Mantelzorgcentrum.

Het Mantelzorgcentrum maakt de krant op verzoek van de gemeente Alkmaar en verschijnt drie maal per jaar. Hij is gratis verkrijgbaar op diverse punten in Alkmaar, zoals de bibliotheken en aan het loket van de WWZ Wijzer in het Stadskantoor. Ook bij het Mantelzorgcentrum liggen exemplaren klaar. Voor meer informatie kan men terecht op de website van het centrum.

Pin It
Bekeken: 947x