Alkmaar, 14 november 2012. De Zorgverhuizer organiseerde woensdag 7 november de themamiddag 'De nieuwe ouderen' in het AFAS Stadion. De organisatie markeert een nieuwe ontwikkeling in de regio Alkmaar door het organiseren van 'bedrijfskracht'. Maatschappelijk duurzame organisaties zoals Zorgnetwerk Noord-Holland, de Albers Groep en de Zorgverhuizer zullende komende jaren in de particuliere markt bedrijfsmatige activiteiten opzetten op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ), die tegen betaalbare tarieven de kwaliteit van leven van burgers wil verhogen. De Zorgverhuizer staat, de rest volgt spoedig.

De sprekers, Lia de Jongh (Magentazorg), Pierre Sponselee (Woonwaard), Martin Hagen (wethouder gemeente Alkmaar), Marcel Voorn van Motivaction en ondergetekende, zorgden onder leiding van dagvoorzitter Peter Faber voor een verrassende uitkomst: 'Gemeenten moeten bij het vaststellen van hun ouderenbeleid meer kijken naar en ruim baan geven aan particuliere initiatieven vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Lokale overheden vallen té vaak alleen terug op traditionele instituties en mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties'. De bijeenkomst werd bijgewoond door een kleine honderd aanwezigen, afkomstig uit de politiek, het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en burgerij.

Namens de gemeente Alkmaar stelde wethouder Martin Hagen tijdens de bijeenkomst dat de mogelijkheden voor lokale overheden om het ouderenbeleid vorm te geven steeds beperkter worden. De budgetten voor participatiebeleid zijn beperkt. Bij de uitvoering van beleid wordt daarom een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties. Bestuursvoorzitter Lia de Jongh van Magentazorg wees erop dat het merendeel van de mensen die in een eengezinswoning blijven wonen op hogere leeftijd direct in een verzorgingshuis belanden. De mensen die verhuizen naar een gelijkvloers appartement kunnen tot op hoge leeftijd de benodigde zorg organiseren en zelfstandig blijven wonen.

Volgens directievoorzitter Pierre Sponselee van Woonwaard moeten gemeenten in de samenwerking met de gevestigde instituties oppassen voor onjuiste aannames door die traditionele partners. Hij wees op een bijzondere paradox: gemeenten willen dat inwoners zelfredzaam worden en hun eigen leven organiseren, maar gaan ondertussen door met het maken van ouderenbeleid, zonder dat zij er zelf over hebben meegepraat. Hij pleitte daarom voor autonome, regelarme arrangementen, zonder officiële coördinatoren of projectleiders.

Directeur Loet Spaanstra van de Zorgverhuizer is ervan overtuigd dat de terugtrekkende beweging van de overheid ruimte en kansen gaat bieden aan het bedrijfsleven. De Zorgverhuizer, een joint-venture van Zorgnetwerk Noord-Hollend en Albers Groep in Alkmaar (o.m. Albers Euromovers), is momenteel bezig naast zorgverhuizingen sociaal-maatschappelijke diensten aan te bieden zoals huishoudelijke hulp, maatschappelijk herstel en verzuimbegeleiding. Ook wordt voorbereidend gewerkt aan een re-integratiebedrijf 'nieuwe stijl'. De Zorgverhuizer is afgelopen zomer opgericht. De themamiddag markeerde het officiële startmoment.

 

 

 
Pin It
Bekeken: 1100x