Alkmaar, 23 november 2012. Het college van B & W heeft besloten om de eigen bijdrage voor minima voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te vergoeden. Langs deze weg worden patiënten behandeld met zware, complexe psychische klachten. De GGZ wordt voor een deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Om te voorkomen dat mensen stoppen met tweedelijns GGZ door het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage, vergoedt gemeente Alkmaar deze via de bijzondere bijstand. Mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen.

Voor behandeling in de tweedelijns GGZ geldt sinds 1 januari 2012 een eigen bijdrage van € 200,-. Als de zorgverlener minder dan 100 minuten aan behandeling of diagnostiek besteedt, is de eigen bijdrage € 100,-. Voor de tweedelijns GGZ geldt per kalenderjaar een maximale eigen bijdrage van € 200,- Die bijdrage is hoger dan voor eerstelijns GGZ, om patiënten te stimuleren om behandeling te zoeken in de niet-gespecialiseerde (eerstelijns) zorg. Voor mensen met een minimuminkomen kan de hoge eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ reden zijn om de zorg te stoppen of te weigeren, terwijl zij die zorg niet kunnen missen.

De regeling geldt alleen voor tweedelijns GGZ behandelingen die gestart zijn in 2012. De eigen bijdrage voor behandeling in de tweedelijns GGZ is met ingang van 1 januari 2013 geschrapt. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via het algemene aanvraagformulier op de gemeentelijke website onder Werk en Inkomen > Bijzondere bijstand. Dit kan ook bij de informatiebalie van het Stadskantoor. Wie moeite heeft met het invullen van de aanvraag, kan hulp krijgen van de medewerkers van de Formulierenbrigade. Zij zijn onder andere bereikbaar per mail. Daarnaast is er op verschillende locaties inloopspreekuur, bijvoorbeeld in de bibliotheek in de binnenstad. Waar en wanneer is eveneens te vinden op de website van de gemeente.

Pin It
Bekeken: 1457x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/