Alkmaar, 26 november 2012. Evean, 't Praethuys en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) houden op dinsdag 11 december 2012 een themamiddag voor mannen met kanker en hun naasten over 'hormoontherapie bij mannen'. Deze bijeenkomst is de derde van een serie van acht themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig. Deze derde bijeenkomst gaat over 'Hormoontherapie bij mannen'. Deskundige mevrouw E. de Meijer, casemanager urologie MCA, vertelt over de behandeling met hormonale therapie bij prostaatkanker. Er wordt verklaard wat hormonale therapie precies inhoudt en hoe het werkt. Tijdens deze middag wordt ook ingegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe daar mee om te gaan. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in 't Praethuys, Westerweg 50 te Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar. Het bijwonen van deze middag is gratis. Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van het MCA. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van acht personen vereist en een maximum van vijfentwintig.

Pin It
Bekeken: 938x