Alkmaar, 23 november 2012.Met het definitieve besluit dat afgelopen week genomen is voor aanpassing van Zeswielentracé, is er weer een kogel door het gemeentehuis. Er was nog zo'n pittig onderwerp: het Bestevaertracé. Om de bedrijventerreinen met elkaar te verbinden en de stad beter bereikbaar te maken moeten Oudorp en Overdie verbonden worden. De gemeenteraad heeft het collectief belang voor laten gaan op dat van de bewoners aan en bij de Bestevaerstraat. Daarbij heeft het een verzoek tot een referendum twee keer van de hand gewezen. Het tracé is één van de 29 op dit moment lopende grote projecten in de gemeente, danwel in de voorbereidingsfase of de uitvoeringsfase. De plannen waren gevormd in de kadernota Duurzame Bereikbaarheid uit 2009.

Op dit moment zit het project Bestevaertracé nog in de planvormingsfase. Tijdens deze fase wordt gekeken naar het ontwerp en naar de financiering. Een deel van de 15,9 miljoen euro zal de Provincie ophoesten. Projectmanager Olivier Helmstrijd: "Het is de bedoeling dat er begin 2013 een concept bestemmingsplan ligt. Er is dan de gelegenheid om inzage te hebben en om aanpassingen te doen. We hopen nog datzelfde jaar het bestemmingsplan rond te hebben, zodat er tot aanbesteding overgegaan kan worden."

Het Bestevaertracé vergt redelijk uitgebreide aanpassing, want het gaat niet alleen om het neerleggen van een brug met aansluiting op de Bestevaerstraat en het bedrijventerrein Oudorp. In maart 2012 werd al geconstateerd dat de rotonde aan de Bestevaerstraat zo nu en dan wat verstopt raakt, en dat dit op de ring te merken is. De KFC/Subway direct naast de rotonde levert soms een duidelijke bijdrage aan de drukte. Een overweging is om er weer een kruising van te maken. De andere kruisingen zullen wellicht ook onderhanden genomen worden.

Wat sowieso moet gebeuren, is het voorkomen dat de omwonenden teveel overlast gaan krijgen. Met name geluidsoverlast is een punt. Gepland is om bestaande tuinschuttingen te vervangen door geluidwerende schermen, maar dat lost nog niet het hele probleem op. Wat de oplossing ook zal zijn, in 2015 moet alles gereed zijn. De Marconistraat aan de Oudorperzijde staat overigens al voor volgend jaar op het programma. Dit heeft te maken met een subsidie van de Provincie voor het project waartoe deze herinrichting behoort.

Pin It
Bekeken: 1112x