Alkmaar, 27 november 2012.Nu de dagen korter worden en de duisternis steeds vroeger invalt, stijgt de de kans op overvallen. Om actief op het vergrote risico in te spelen is de politie in Noord-Holland extra scherp en alert. Dit gebeurt onder de noemer 'donkere dagen offensief'. Het betekent dat er meer gesurveilleerd wordt van oktober tot medio maart, en dat er ook meer politiemensen op straat zijn, zowel in uniform als in burgerkleding. Ook zijn er preventieve maatregelen getroffen rond opening- en sluitingstijden van winkels. Bert Louissen, coördinator donkere dagen offensief: 'We zijn extra scherp op bepaalde plaatsen in ons gebied en wij observeren ook de bekende 'boefjes'. Een paar jaar geleden is deze actie ontstaan vanwege het grote aantal overvallen in het gebied. Omdat tijdens de donkere dagen ook de kans op straatroven en woninginbraken toeneemt worden deze ook meegenomen in de actie."

De periode rondom de feestdagen tot eerste week januari is een extra drukke tijd. Louissen: 'Wij doen dan ook een beroep op alle inwoners van Noord-Holland om vooral ook zelf scherp en alert te blijven. En om uw maatregelen te treffen rondom uw woning of bedrijfspand. Als u iets ziet wat volgens u niet helemaal in de haak is meldt het dan vooral. Alle meldingen die binnenkomen via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) worden serieus bekeken.'

Behalve de politie leveren ook gemeenten en winkeliersverenigingen hun bijdrage. Er wordt preventievoorlichting gegegeven, er worden slachtofferavonden georganiseerd en via de sociale media worden burgers opgeroepen om extra oplettend te zijn. In samenwerking met Samen Veilig Ondernemen is een folder gemaakt met preventietips die uitgereikt wordt aan de ondernemers. De inwoners van Noord-Holland kunnen zelf ook een steentje bijdragen door zich aan melden bij Burgernet en zo actief deel te nemen om de veiligheid in eigen woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie.

Pin It
Bekeken: 785x