Alkmaar, 28 mei 2013. De raad ontving 24 mei de concept-voorjaarsnota 2014-2017 van de gemeente Alkmaar. De financiële opgave is in deze periode groter dan ooit vanwege landelijk bezuinigingen die op gemeenten afgeschoven worden. De coalitie voert een 'solide financieel beleid met een sluitende begroting in meerjarenperspectief' als uitgangspunt. Qua omvang en tempo volgt de coalitie de temporisering van het rijk. Binnen het bestaande financieel kader is een bestaande bezuiniging van totaal 33,5 miljoen euro (periode 2012-2016) opgenomen. Nieuw in de Voorjaarsnota 2014-2017 is de opgave om een groot aantal maatregelen uit het regeerakkoord, sociaal akkoord en zorgakkoord, op te vangen.

Het voorstel van het college is om de rijksbezuinigingen op onderwijs, zorg en werk voor 7,1 miljoen euro binnen de betreffende programma's op te vangen. Voor het zomerreces worden hiervoor plannen van aanpak ontwikkeld. Hierbij gaat het om: Onderwijs en jeugd voor 0,9 miljoen, Zorg en welzijn voor 2,3 miljoen en Werk, participatie en inkomen voor 3,8 miljoen euro. Daarnaast zocht het college naar mogelijkheden om een resterende bezuinigingsopgave, oplopend tot 5,1 miljoen in 2017, ook binnen de begroting op te vangen. Er zijn nog onzekerheden, omdat onderhandelingen in Den Haag nog niet zijn afgerond. Wat wel overeind blijft, zijn de forse structurele bezuinigingen vanaf 2015.

Maandagavond 3 juni bespreekt de raad de concept voorjaarsnota. Zij geeft dan haar mening over de financiële voorstellen en andere keuzes van het college in relatie tot de bezuinigen.

Pin It
Bekeken: 1406x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/