Alkmaar, 14 februari 2011. Vrijdagmiddag heeft wonincorporatie Woonwaard als extra maatregel hekken met waarschuwingsborden om Kunst- en Cultuurproject Kunsteyssen geplaatst. De hekken moesten geplaatst worden omdat er in november 2010 in het pand asbest was vrijgekomen waarna het op last van de gemeente is gesloten. Dat vinden van asbest en het sluiten van het pand is dus niet afgelopen vrijdag gebeurd zoals op de site van het NHD gesuggereerd wordt, maar al een paar maanden geleden. De extra hekken zijn wél vrijdag geplaatst. Uiterlijk 28 februari moet Woonwaard beginnen met de sloop van het pand.
Pin It