Alkmaar, 18 februari 2011. De gemeente Alkmaar had veertien miljoen euro gebudgeteerd voor de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar had geen rekening gehouden met de vermindering van de bijdrage vanuit het Rijk. Dus mag er nu maar dertien miljoen worden uitgegeven en moet er ergens een miljoen euro 'gevonden' worden. En dat betekent dat er bezuinigd gaat worden op de OV-Taxi, de huishoudelijke hulp en op het persoonsgebonden budget. Bovendien worden de investeringen in de ondersteuning van mantelzorg en zwangerschap op de lange baan geschoven of geschrapt en in andere regelingen ondergebracht. Het laatste deel van de bezuiniging kan worden gerealiseerd door de WMO reserves niet verder op te bouwen.
Pin It