Alkmaar, 23 februari 2011. De Alkmaarse Huisvuil Centrale (HVC) gaat een proef doen met het gebruik van biomassa als brandstof, met riet om precies te zijn. Dat riet komt uit het Guisveld in Zaanstad. Om goed beheer te kunnen voeren moet Staatsbosbeheer daar het riet regelmatig maaien, een operatie die geld kost omdat het gekapte riet afval is en er voor de afvoer betaald moet worden. De proef wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland en wordt bij goed resultaat uitgebreid naar meer gebieden.
Pin It