Sinds vliegtuigen gebruik maken van een nieuwe aanvliegroute richting de Polderbaan van Schiphol is de geluidsoverlast boven Alkmaar behoorlijk toegenomen. Vooral 's nachts levert het gebulder bij het inzetten van de landing klachten op. De klachten komen vooral vanuit het zuidelijke deel van Alkmaar.

Om inzicht te krijgen in de omvang van de overlast is een zogenaamde "NOMOS-post" nodig, een geluidmeetpost om de vliegtuighinder te monitoren. Een NOMOS-meetpost bestaat uit een microfoon in combinatie met een radar om vliegtuigen te herkennen. In september heeft het College van Alkmaar de Schiphol Group gevraagd om deze meetpunten boven Alkmaars grondgebied in te stellen. Schiphol heeft deze aanvraag afgewezen omdat de geluidsgrens alleen in de dunbevolkte woonkernen Graftdijk en De Rijp wordt overschreden.

D66 fractievoorzitter Peter van Diepen wil daar echter niet zomaar mee akkoord gaan, "Of we tekenen beroep aan tegen de beslissing van de Schiphol Group of we schaffen desnoods zelf een dergelijk systeem aan". Geïrriteerd voegt hij eraan toe dat de woonkernen Graftdijk en De Rijp dan wel een lage bevolkingsdichtheid hebben, maar dat ze wel bij Alkmaar horen en Schiphol Alkmaar serieus moet nemen.

NOMOS-meetapparatuur is niet goedkoop. Naast het NOMOS systeem zijn er goedkopere alternatieven om de vliegtuigoverlast in kaart te brengen. Van Diepen heeft zich hier nog niet echt in verdiept maar vindt het de taak van het College om hier onderzoek naar te doen en er financiële ruimte voor vrij te maken. Ook verwijst hij naar de mogelijkheid om één of twee meetkasten te huren.

 

Pin It