Haarlem, 04 maart 2011. Behoorlijk mosterd na de maaltijd, maar komende dinsdag vergadert Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het al dan niet toestaan van het realiseren van nieuwbouw voor het MCA op de Schermer locatie. Er wordt dan ook een beslissing genomen. Maar voor het MCA zal dat allemaal niets meer uitmaken, de keuze is al gemaakt. Vooral voor de gemeente Schermer kan het een pijnlijke zaak worden wanneer GS zich niet uitspreekt tegen vestiging van het MCA in de Schermer. De gemeente Schermer heeft al eerder de teleurstelling over het uitblijven van duidelijkheid vanuit de provincie laten blijken.
Pin It