Alkmaar, 29 maart 2011. Het NoordHollands Dagblad beweert over geheime informatie te beschikken waaruit blijkt dat de toezeggingen van Gedeputeerde Staten over de verbetering van het westelijke deel van de ringweg Alkmaar en de N9 bij Alkmaar worden teruggetrokken. Dat betekent dat daarmee ook de 60 miljoen euro die de provincie daar aan zou bijdragen van tafel is. Reden voor het schrappen van het project is de aan te leggen N23 of Westfrisiaweg tussen Alkmaar en Enkhuizen. Politiek Den Haag wil geen bijdrage leveren aan de Westfrisiaweg, Noord-Holland wil de weg wel dus dat betekent dat de provincie 'ergens' 146 miljoen euro moest zien te 'vinden'. Daarom is eind vorig jaar in het geheim besloten diverse projecten te schrappen en dat geld te gebruiken voor de aanleg van die Westfrisiaweg. Getroffen projecten zijn onder andere de westring/N9 Alkmaar en de N243 tussen Alkmaar en West-Beemster. De besluiten zijn in het geheim genomen om te voorkomen dat de toegezegde rijksbijdrage voor de geannuleerde provinciale projecten zou worden geschrapt. Dat betekent dus dat Noord-Holland de rijksbijdrage voor de Westring/N9 Alkmaar voor de N23/Westfrisiaweg gaat inzetten.
Pin It
Bekeken: 1212x