Vrijdagavond heeft de politie samen met winkeliers en het Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (CVV) een avondschouw gedaan in Winkelcentrum De Hoef. Het doel was om te kijken naar mogelijke wat betreft veiligheid, vooral met het oog op de donkere dagen. De bevindingen zijn nog niet bekendgemaakt.

Het CCV biedt kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat voor veilig wonen, werken en leven. Preventie en samenwerking zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Veiligheid wordt praktisch vertaald in acties op lokaal niveau. (foto: wijkagent Vincent Bueling)
Pin It
Bekeken: 2495x