Rond 40 huiseigenaren in Markenbinnen maken zich zorgen over de gevolgen waterpeilverlagingen rond funderingen van hun woningen, monumenten en het fort van de Stelling van Amsterdam. Peilverlaging in het gebied dat voorheen viel onder gemeente Graft-De Rijp, betekent veelal dat de veenbodem onomkeerbaar inklinkt. Ook komt hier CO2 bij vrij. Het fort, dat op de UNESCO Werelderfgoed lijst staat, is deels al verzakt.

Vorige week uitten de bewoners hun zorgen tegenover de provinciale commissie Ruimte, Wonen & Water, liet gangmaker Willem Rol woensdag weten. De inwoners willen een fonds van waaruit het Hoogheemraadschap (HHNK) of eventuele andere partijen schadeherstel betalen.

Willem Rol verwijst naar een breed gesteund convenant uit 1991, waarmee de ruimtelijke ontwikkelingen in de Markerpolder in goede banen geleid moesten worden. Sinds 2015 komt het HHNK dit convenant niet meer na, ondanks dat in het provinciaal kwaliteitsbeeld voor 2050 hoge waarde toegekend wordt aan het gebied.

De bewoners menen dat agrarisch natuurbeheer nodig is, met ruimere bufferzones met passend waterpeil rondom het dorp en het fort. Hierbij ligt focus op de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en goede waterverbindingen voor recreatievaart en de visstand.

De provincie pleegt de komende jaren groot onderhoud aan de N246 tussen Wormerveer en West-Graftdijk. Daarbij worden de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug vervangen. "De tijd is rijp om de bakens te verzetten en nieuw leven te blazen in het convenant. Wij verzoeken u om steun te verlenen aan een gebiedsgerichte aanpak", aldus de bewonersgroep tegenover de commissie Ruimte, Wonen & Water.
Pin It
Bekeken: 3037x