Woensdag 1 november organiseert de Alkmaarse gemeenteraad in de raadzaal van het stadhuis voor de tweede keer het Alkmaars Scholieren Debat. Teams van het Murmellius Gymnasium,  Dalton College, Jan Arentsz en het Petrus Canisius strijden die dag om de titel ‘Beste Alkmaarse Debatteam 2017’. Alkmaar Centraal zendt het debat live uit.

Onder leiding van Marcel Bamberg zullen de scholenteams in drie rondes met verschillende debatvormen tegen elkaar uitkomen. De leerlingen hebben tijdens een bijeenkomst op 4 oktober zes stellingen gekozen, waarover zij in de eerste ronde debatteren. Als debatvorm is een Lagerhuisdebat gekozen.

In de tweede ronde debatteren de teams onder aanvoering van een raadslid over een met elkaar gekozen stellingen ‘De mogelijkheid om ter plekke drugs te controleren moet weer ingevoerd worden’ en ‘Daklozen moeten in ruil voor opvang vrijwilligerswerk doen’.

Ronde drie heeft het thema 'duurzaamheid' en is tot stand gekomen samen met de Huisvuilcentrale. Twee scholen vóór de stellingen ‘We moeten ophouden met het gescheiden inzamelen van kunststof afval’ en ‘Arme mensen moeten meer kunnen profiteren van de energietransitie’, terwijl twee andere scholen zich hiertegen uitspreken.

Een deskundige jury, bestaande uit David Schultz (raadslid D66), Felix van Beek (raadsgriffier) en Kyrie Stuij (journaliste NHD), beoordeelt de leerlingteams op argumentatie, presentatie en samenwerking.

Alkmaar Centraal zendt het debat van 12:45 tot 17:00 uur integraal uit op televisie en via eigen YouTube-kanaal.
Pin It
Bekeken: 2673x